Català  | Castellano
Feina

Gràcies pel seu interés per treballar amb nosaltres. Pot realitzar una sol·licitud online omplint el següent formulari:


Nom:*
Cognoms:*
Adreça:*
Població:*
CP:*  Província:*
Telèfon de contacte:

He llegit i accepto les condicions contingudes a la política de privacitat sobre el tractament de les meves dades i la informació facilitada al meu currículum per a processos de selecció de SERVEIS GENERALS DE NETEJA S.L. que encaixin amb el meu perfil.

Manquen dades obligatòries
*Dades obligatòries
Data de naixement:
Email de contacte:
Nacionalitat:
DNI:    Seguretat Social:
Carnet de conduir:  Sí  No
Cotxe propi:  Sí  No
Estat civil:*    Núm. de fills:*
Nivell d'estudis:*

Manquen dades obligatòries
*Dades obligatòries

Dades professionals:


Està treballant en l'actualitat?   Sí   No
A quina empresa?
Des de quan?
Està apuntat a l'atur?   Sí   No
Està cobrant de l'atur?   Sí   No

Manquen dades obligatòries
*Dades obligatòries

Dades professionals:


Ha treballat en alguna empresa de neteja?
Sí   No
A quina empresa i durant quant de temps?
Empresa 1     temps:
Empresa 2     temps:
Empresa 3     temps:
Empresa 4     temps:
Empresa 5     temps:

Manquen dades obligatòries
*Dades obligatòries
Tipus de jornada preferida *    completa   parcial
Si fos parcial, prefereix matí, tarda o nit?
matí   tarda   nit
Quan podria començar a treballar?
Pot treballar els caps de setmana? *   Sí    No
Coneix algú que estigui treballant amb nosaltres? *
Sí    No
Qui?

Manquen dades obligatòries
*Dades obligatòries