Català  | Castellano
Equip humà

Com a tota companyia de serveis, el capital humà és realment el suport del nostre èxit. El nostre equip, format per supervisors, especialistes, netejadors/es i personal administratiu és un equip professional, ben preparat per dur a terme la seva feina, implicat en els objectius de servei al client i d'un alt nivell de qualitat humana.

Tenim implantats els programes de formació i desenvolupament del nostre personal amb un enfocament especialitzat en les feines que cadascun realitza.