Català  | Castellano
Què li aportem

Els nostres valors són els següents:

- Compromís: Respectarem el contingut de les nostres ofertes.

- Confiança: Volen formar part de la seva companyia i sense aquest valor difícilment ho podrem aconseguir.

- Preus competitius: Creiem que es pot donar un servei de qualitat a un preu raonable, utilitzant correctament els mitjans de què disposem.

- Qualitat de servei: Tenim la certificació ISO 9001:2000 que indica el grau d’implicació de tota la companyia en el concepte de qualitat."Serveis Generals de Neteja S.L" ha desenvolupat i implantat el Sistema per a la Gestió de la Qualitat en conformitat amb els requisits de la Norma UNE_ ISO 9001:2015 així com la normativa i legislació que ens afecta.